KURUCUMUZ Terzi Arif CANLI

Ankara Umum Terziler Derneği tarafından 1990 yılında verilen
ONUR BELGESİ